พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ จก.พธ.ทอ. ให้แก่ น.อ.สุระ ไชโย รอง จก.พธ.ทอ. ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง จก.พธ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ,๑๑๐๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมหน่วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และคณะ เพื่อรับทราบ
ภารกิจ, การจัดส่วนราชการ, สถานภาพกำลังพล, สถานภาพงบประมาณ, นโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และการนำนโยบายไปสู่ขั้นตอนการปฏืบัตืโดยมีตัวชี้วัดชัดเจน, ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ กิจการต่าง ๆ ของ พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ ผงน.พธ.ทอ.

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้า 3 จาก 3

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ