วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๑

เขียนโดย 

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ.  ให้การต้อนรับ น.อ.บุญช่วย คำวา รอง จก.สบ.ทอ. และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปกิจการสารบรรณ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึกประวัติของหน่วยของ พธ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

อ่าน 43 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ