วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๒ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย 

น.อ.ยุทธ นวลพลอย ผอ.กวก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๒ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๑๓ พ.ย. - ๙ ก.พ.๖๑ ณ ห้องเรียน กวก.พธ.ทอ. ระยะเวลาการศึกษา ๑๒ สัปดาห์ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - พ.อ.อ. จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒ห

อ่าน 66 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

อัลบั้มรูป

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ