วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พธ.ทอ.

เขียนโดย 

น.อ.ยุทธ นวลพลอย ผอ.กวก.พธ.ทอ.  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พธ.ทอ. ระยะเวลา ๕๐ ชม. ตั้งแต่ ๒ พ.ย. - ๑๘ ธ.ค.๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง กวก.พธ.ทอ. มีผู้เข้าร่วมโครงการข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท. ลูกจากประจำ และหนักงานราชการ จำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๐

อ่าน 69 เวลา

อัลบั้มรูป

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ