วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.เปิดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการด้านการจัดหา

เขียนโดย 

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการด้านการจัดหา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความชำนาญด้านการจัดหาแก่กำลังพล ทอ. โดยมีระยะเวลา ๒ วัน ตั้งแต่ ๑ - ๒ พ.ย.๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท. และพนักงานราชการ จำนวน ๖๐ คน วันที่ ๑ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

อ่าน 117 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ