วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ

เขียนโดย 

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ จก.พธ.ทอ. ให้แก่ น.อ.สุระ ไชโย รอง จก.พธ.ทอ. ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง จก.พธ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ,๑๑๐๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ

อ่าน 130 เวลา

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ