วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

เขียนโดย 

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้
เป็นว่าที่ ร.ท. จำนวน ๖ คน คือ ๑. ร.ต.เจษฎา เส็งจีน ๒. ร.ต.พลกฤต ธนะสังข์ ๓. ร.ต.วันชัย อุทัยชาติ ๔. ร.ต.ศรันย์ พันธ์อุ่น ๕. ร.ต.อนนท์ สุขมหันต์ ๖. ร.ต. สรายุทธ บูรณบุณย์
เป็นว่าที่ ร.ต. จำนวน ๕ คน คือ ๑. พ.อ.อ.ฉัตรกล้า นิดกระโทก ๒. พ.อ.อ.นิรัญ ยาเขียว ๓. พ.อ.อ.พิทตินันท์ พุ่มหนุน ๔. พ.อ.อ.ภูวไนย ปรีชาชัยพานิช ๕. พ.อ.อ.วรวรรธน์ วรวัชร์รุ่งเจริญ  เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

อ่าน 30 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ