๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปณา พธ.ทอ.ครั้งที่ ๖๙

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

เขียนโดย 

น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) อาคารสถานที่ทำงานและบริเวณพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินินาถ 

อ่าน 134 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ