วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก

เขียนโดย 

พธ.ทอ.ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง)

อ่าน 94 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ