วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

เขียนโดย 

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้
เป็นว่าที่ ร.อ. จำนวน ๑ คน คือ ๑. ร.ท.เอกจรัญ หน่ายมี
เป็นว่าที่ ร.ท. จำนวน ๖ คน คือ ๑. ร.ต.นิวัฒน์ สร้อยพลอย ๒. ร.ต.พัศพงษ์ เนื้อเย็น ๓. ร.ต.วัชรินทร์ เจริญศิริ ๔. ร.ต.สนธยา ศรีโสภณ ๕. ร.ต.สิทธิศักดิ์ ภารัตนวงศ์
๖. ร.ต.หญิง ลักขณา พุ่มมาลา
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

อ่าน 194 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ