วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน

เขียนโดย 

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้

เป็นว่าที่ น.ท. จำนวน ๑ คน คือ น.ต.ณรงค์ ศรีอาจ

เป็นว่าที่ ร.อ. จำนวน ๑ คน คือ ร.ท.ศักรินทร์ ไกรรส 

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๓

 

อ่าน 330 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ