วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พืธีมอบทุนการศึกษา พธ.ทอ.ประจำปี ๖๐

เขียนโดย 

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐ จำนวน ๙๕ ทุน วันที่ ๕ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

อ่าน 294 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ