๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปณา พธ.ทอ.ครั้งที่ ๖๙

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร น.ประทวน

เขียนโดย 

พล.อ.ต พีระพล แก้วมณีโชติ  จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ๑ คน

เป็นว่าที่ ร.ท.อทิมาศ อำนวยชัย

นายทหารชั้นประทวนเป็นจ่าอากาศตรี และจ่าอากาศตรีหญิง ๗ คน

๑.นายณัฐพล สุขสำราญ

๒.นายพุทธินันท์ แก้วสุข

๓.นายภัทรภณ จันทระ

๔.นายภุชงค์ สายศร

๕.นางสาวอัญชลี เมยขุนทด

๖.นางสาวสุภาพร ตะโกอินทร์

๗.นางสาวอัญชลี เมยขุนทด

อ่าน 401 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ