วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีรดน้ำ-ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ พธ.ทอ.

เขียนโดย 

น.อ.สุระ ไชโย รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวพิธีรดน้ำ - ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ พธ.ทอ. โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พธ.ทอ. ร่วมพิธีเมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ บริเวณหน้า กรง.พธ.ทอ.

อ่าน 304 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ