วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ. ได้รับรางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๕๙ จำนวน ๒ รางวัล

เขียนโดย 

พธ.ทอ. ได้รับโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการของ ทอ. เรื่อง ถึงเท้าป้องกันแบคทีเรียและไมโครแคปซูลกลิ่นหอม และเรื่อง เตาประกอบอาหารลดอายุการผุกร่อนและประหยัดพลังงาน เจ้าของผลงานคือ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารอากาศ 

อ่าน 221 เวลา

อัลบั้มรูป

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner
Shop1Shop2

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ