๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปณา พธ.ทอ.ครั้งที่ ๖๙

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดหา

เขียนโดย 

น.อ.สุระ ไชโย รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดหา ระยะเวลาการฝึกอบรม ๔ สัปดาห์ ระหว่าง ๑ - ๓๐ ธ.ค.๕๙ จำนวน ๒๐ คน วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียนกวก.พธ.ทอ.

อ่าน 257 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ