๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปณา พธ.ทอ.ครั้งที่ ๖๙

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

เขียนโดย 

พล.อ.ต. พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ คน 

เป็นว่าที่ น.ท. จำนวน ๑ คน คือ น.ต.ศักดิ์ศิลป์ ช่วงทอง

เป็นว่าที่ ร.ท. จำนวน ๑ คน คือ ร.ต.วายุกร ทอมอร่าม

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑ เวลา ๐๙๐๐ น. 

อ่าน 285 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ