วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

เขียนโดย 

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็น ว่าที่เรืออากาศเอกหญิง ๑ คน โดยมี

ร.ท.หญิง รณกมล กันหา

เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

อ่าน 188 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner
Shop1Shop2

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ