วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ. ได้รับรางวัลหน่วยงานระดับดี ทอ. ประจำปี ๕๙

เขียนโดย 

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. รับรางวัลหน่วยงานระดับดี ทอ. จาก ผบ.ทอ. มอบรางวัลประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานดีระดับ ทอ.
วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ณ ณ ในที่ประชุม ทอ.ครั้งที่ ๘/๕๙ 

อ่าน 113 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

อัลบั้มรูป

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ