วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ร้านค้า พธ.ทอ.

เขียนโดย 

เปิดบริการร้านค้า พธ.ทอ. เพื่อข้าราชการกองทัพอากาศและบุคคลทั่วไปทุกท่าน เข้ามาเลือกชมสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น สินค้าอุปโภค-บริโภคทั่วไป (supermarket) เครื่องแบบ เครื่องหมาย บริการต่างๆ และอื่นๆอีกมากมายสนใจเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้ที่ร้านค้า พธ.ทอ. (แยกช่องทาง พธ.ทอ.)  เปิดให้บริการทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 0730-1630

อ่าน 3420 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ