ผู้บังคับบัญชา

 Boss2


 Boss3    

น.อ.สุระ ไชโย
รอง จก.พธ.ทอ.

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ
จก.พธ.ทอ.

น.อ.ศรสิต กีรติพล
เสธ.พธ.ทอ.

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner
Shop1Shop2

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ